Valkoiseen suojahaalariin pukeutunut ihminen pihattonavetassa olevien nautojen keskellä
Eläinten hyvinvointi, Kuluttajalle, Organisaatioille, Welfare Quality®

Welfare Quality®: luotettavaa hyvinvoinnin arviointia

Eläinoikeusjärjestö Animalia julkaisi hiljattain Animaliamedia.fi-verkkolehdessään Sertifioitua hyvinvointia -jutun. Siinä mainitaan muiden tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvien sertifikaattien ohella myös Welfare Quality® (WQ). Mielestämme Animalia-median juttu antaa WQ:sta puutteellisen ja osittain harhaanjohtavankin kuvan, joten päätimme avata, mistä siinä todellisuudessa oikein on kyse.


Me täällä Armenta Benessillä olemme olleet tuomassa tuotantoeläinten hyvinvoinnin arviointiin ja kehittämiseen tarkoitettua ja kansainvälisen asiantuntijayhteistyön tuloksena syntynyttä Welfare Quality® -menetelmää Suomeen. Teemme aktiivista yhteistyötä kansainvälisen Welfare Quality® -komitean kanssa. Olemme myös toteuttaneet Suomen ensimmäiset maitotiloille ja meijereille tehdyt WQ-auditoinnit. Auditoimamme Juustoportti oli ensimmäinen WQ-sertifioitu meijeri koko Euroopassa. Tänä päivänä yrityksemme säännöllisten WQ-auditointien piiriin kuuluu jo peräti kolmen suomalaisen meijerin maitotiloja. 

Uskomme meiltä siis löytyvän melko kattavan käsityksen siitä, mitä WQ kaiken kaikkiaan pitää sisällään ja mihin se perustuu. Siksi koemme olevamme oikeita ihmisiä selventämään kyseisen menetelmän syvintä olemusta niiltä osin, kun se Animalia-median jutussa jäi selventämättä.

Welfare Quality® perustuu tutkittuun tietoon ja tähtää tuotantoeläinten hyvinvoinnin aitoon parantamiseen

Maailma on pullollaan tuotantoeläinten hyvinvointisertifikaatteja ja niiden joukkoon mahtuu toki myös epäluotettavia tapauksia, jotka eivät käytännössä kerro tuon taivaallista eläinten hyvinvoinnista. Kansainvälisesti tunnustettu WQ ei kuitenkaan kuulu näiden kyseenalaisten sertifikaattien joukkoon, vaan perustuu uusimpaan tutkittuun tietoon. WQ-menetelmää myös kehitetään jatkuvasti, jotta se toimisi parhaana mahdollisena tuotantoeläinten hyvinvoinnin mittarina nyt ja tulevaisuudessa. WQ on tällä hetkellä ainoa Suomessa käytössä oleva varsinainen tuotantoeläinten hyvinvoinnin arviointimenetelmä ja sertifikaatti.

Kritiikki hyvinvointisertifikaatteja kohtaan on toki aina tervetullutta ja olemme avoimia asiasta käytävälle kriittisellekin keskustelulle. Tiedostamme kuitenkin, etteivät meidän ja Animalian käsitykset siitä, mitä eläinten hyvinvointi tarkoittaa ja edellyttää, kaikilta osin kohtaa. Tämä vaikuttaa todennäköisesti siihen, minkälaisessa valossa Animalia-media haluaa Welfare Qualityn omassa verkkolehdessään esittää.

Welfare Quality® -auditoinnin pääkohdat.

Säännöllisesti toistuvia auditointeja ja eläinten hyvinvoinnin pitkäjänteistä parantamista

On totta, että yksittäinen WQ-auditointi ainoastaan toteaa eläinten hyvinvoinnin senhetkisen tilan, eikä aikaansaa siihen välittömiä ja radikaaleja parannuksia. Toisin kuin Animalia-median jutussa vihjataan, ei Welfare Qualityssä kuitenkaan ole kyse yksittäisestä kerta-auditoinnista, jossa vain todetaan eläinten hyvinvoinnin senhetkinen taso ja lätkäistään WQ-logo maitopurkkiin eläinten hyvin- tai pahoinvoinnista riippumatta.

Sen sijaan WQ-auditoinnin piirissä olevat tilat ovat sitoutuneet säännöllisesti toistuviin, riippumattoman ja asiaan perusteellisesti koulutetun auditoijan suorittamiin hyvinvointiauditointeihin ja niiden välillä tapahtuvaan eläinten hyvinvoinnin tavoitteelliseen kehitystyöhön. Jos eläinten hyvinvointi onkin ensimmäisessä WQ-auditoinnissa ollut heikolla tasolla, on parannuksia seuraavaan auditointiin mennessä tapahduttava. Hyvinvoinnin parantamisesta laaditaan suunnitelma, jonka noudattamista valvotaan. Kyse on siis pitkäjänteisestä ja jatkuvasta WQ-auditoijan ja tilallisen välisestä yhteistyöstä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Infografiikka mittausmenetelmien eroista.

Welfare Qualityssä eläimen hyvinvointia arvioidaan ensisijaisesti eläintä havainnoimalla 

Animalia-median jutussa annetaan myös ymmärtää pelkän eläimille tarjottavien virikkeiden määrän riittävän korottamaan WQ-arvioinnista annettavaa arvosanaa. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä WQ:n muista olemassa olevista tuotantoeläinten hyvinvoinnin arviointimenetelmistä erottaa nimenomaan se, että siinä eläimen hyvinvointia arvioidaan havainnoimalla ennen kaikkea eläintä itseään. 

WQ-auditoinnissa pureudutaan siihen, miksi eläimellä ylipäätään on virikkeitä. No, tietenkin siksi, että niiden tarkoitus on antaa sisältöä eläimen elämään ja tarjota sille mielekästä, turhautumisesta ja tekemisen puutteesta kumpuavaa häiriökäyttäytymistä ehkäisevää tekemistä. 

WQ:ssa virikkeiden toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan eläimen käyttäytymistä ja olemusta tarkkailemalla: ilmentääkö eläin häiriökäyttäytymistä tai onko sillä virikkeiden puutteellisuudesta kieliviä vaurioita? Eläimessä havaitut puutteellisista tai vääränlaisista virikkeistä kertovat merkit, kuten sioilla hännänpurenta, alentavat WQ-arvioinnista saatavia pisteitä. Pelkkä virikkeiden määrä tai olemassaolo ei siis riitä, vaan virikkeiden tulee soveltua sekä eläinlajille että -yksilölle ja vastata niihin tarpeisiin, joiden tyydyttämiseen ne on tarkoitettu.

WQ:ssa eläinten hyvinvointia arvioidaan nimenomaan eläintä, eikä sitä ympäröiviä fasiliteetteja havainnoimalla. Tämä tarkoittaa myös sitä, että juuri ennen auditointia tapahtuvalla olosuhteiden hetkellisellä parantamisella ei voi vaikuttaa WQ-auditoinnin arvosanaan. Puutteellisten olosuhteiden eläimiin jättämät merkit, kuten liian vähäisestä kuivituksesta johtuvat ihovauriot, eivät nimittäin katoa mihinkään, vaikka purun määrää olisikin lisätty hetkeä ennen auditointia. Kulisseja kiillottamalla ei siis voi hämätä WQ-auditoijaa, vaan parhaan arvosanan saavat ne tilat, joissa eläimet voivat aidosti hyvin. Täten sillä ei myöskään ole merkitystä, että tilallinen on ennakkoon tietoinen auditoinnin ajankohdasta.

Infografiikka eri arviointimenetelmien eroista.

Kaikki Vapaan lehmän maito ei ole Welfare Quality® -maitoa

Eräs seikka, joka Animalia-median jutussa jäi hieman hämäräksi, ja jota haluamme tähän loppuun teroittaa on, ettei kaikki Vapaan lehmän maito suinkaan ole Welfare Quality® -sertifioitua maitoa. WQ:ta ja “Vaparia” ei tässä vallitsevassa markkinatilanteessa tulisikaan missään nimessä edes viitteelisesti niputtaa yhteen, saatika sekoittaa toisiinsa. 

Kaikki Juustoportin ja Maitomaan maitotilat ja täten myös kaikki kyseisten meijereiden brändien alla myytävät tuotteet ovat Welfare Quality®  -sertifioituja. Kaikki heidän tuotteensa eivät kuitenkaan ole Vapaan lehmän tuotteita, vaan Vapaan lehmän tuotteille on näiden meijereiden osalta asetettu tavanomaista tiukemmat hyvinvointikriteerit. Kaikki WQ-sertifioidut tilat ovat kuitenkin yhtä lailla sitoutuneita säännölliseen eläinten hyvinvoinnin kehittämiseen ja seurantaan, joten täysin tyhjänpäiväinen tämä meijereille myönnetty sertifikaatti ei siis missään nimessä ole.

Vapaan lehmän maito ei ole hyvinvointisertifikaatti, vaan tuotenimi. Siksi onkin harmi, että se oon otettu osaksi Animalia-median hyvinvointisertifikaatteja koskevaa kirjoitusta. Vapaan lehmän maito -tuotenimen automaattinen yhdistäminen hyvinvointisertifikaatteihin kun on omiaan sekoittamaan pakkaa ja luomaan hyvinvointisertifikaateista epäluotettavaa kuvaa.

Muutoin me täällä Armenta Benessillä toivotamme eläinten hyvinvointisertifikaatteihin liittyvän keskustelun lämpimästi tervetulleeksi. Olemme iloisia, että eläinten hyvinvointi kiinnostaa kuluttajaa ja herättää keskustelua. Toivomme kuitenkin, että tuotantoeläinten hyvinvointisertifikaatteihin ja -merkkeihin liittyvä keskustelu perustuisi jatkossa yksinomaan faktoihin.

Keskustelu eläinten hyvinvoinnista jatkukoon!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *