Kuvassa sivukuva ruskeavalkoisesta lehmästä laitumella
Eläinten hyvinvointi, Kuluttajalle, Organisaatioille, Welfare Quality®

Eläinten hyvinvoinnilla nokittelu jatkuu

Kuva: Ralph/pixabay.com | Kuvituskuva


Yhteiseurooppalainen Welfare Quality® (WQ) on kansainvälisesti hyväksytyin eläinten hyvinvointistandardi (1), joka perustuu eläinten hyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen (2). Kyseessä on pitkä ja aikaa vievä prosessi (3,4), ja se on koettu joissain määrin työlääksi (4). Welfare Qualitylle onkin pyritty etsimään kevyempiä vaihtoehtoja kartoittamalla, kuinka se olisi yhdistettävissä muihin jo käytössä oleviin menetelmiin (1).


Suomessa Luonnonvarakeskuksen Lehmien terveys ja hyvinvointi sekä niiden suhde tuotannon kannattavuuteen (LETKA) -hankkeessa tutkittiin, antaako kansallinen Nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä (Naseva) lypsylehmien hyvinvoinnista Welfare Qualityn veroista tietoa (4). Nasevan lehmien hyvinvointia mittaava osio noudattaa Welfare Qualityn hyvinvointiperiaatteita ja -kriteerejä sekä käyttää osin samoja hyvinvointimittareita (4,5). Siinä missä yksi Welfare Quality® -käynti kestää 4,5-8 tuntia, vie Naseva-käynti maksimissaan 3 tuntia (4). Naseva on toisin sanoen lehmien hyvinvointia arvioivan osionsa osalta ”kevennetty” versio WQ:sta (1,4), eikä tarjoa lehmien hyvinvoinnista WQ:n tasoista tietoa (6,7).


Naseva ja Welfare Quality yhdessä muodostavat vankan perustan eläinten hyvinvoinnin seurannalle

Valio kohahdutti maitomaailmaa syksyllä 2019 lanseeraamalla oman Vapaan lehmän maitonsa (8), johon liittyvät hyvinvointikriteerit poikkeavat merkittävästi jo markkinoilla olleista Vapaan lehmän maidoista (9). Juustoportin Vapaan lehmän ja Lidlin Ilona-maidot tulevat Welfare Quality® -sertifioiduilta tiloilta, joissa lehmät asuvat pihattonavetoissa ja ulkoilevat ympäri vuoden (10,11). Valion vapaan lehmän kriteereiden täyttämiseen sen sijaan riittää pihattomallinen navetta ja Naseva (8).

Aihe nousi jälleen pinnalle Valion julkaiseman tuoreen vastuullisuusraportin myötä. Siinä annetaan lehmien hyvinvointikriteereitä listaamalla ymmärtää Nasevan olevan Welfare Qualityä täsmällisempi ja kattavampi menetelmä lehmän hyvinvoinnin arviointiin (12). Nähdäksemme tämä perustuu vastuullisuusraporttiin sisällytetyn, Nasevan ja Welfare Qualityn ominaisuuksia vertailevan taulukon esitystavan muodostamaan harhaan. Siinä missä Valion vastuullisuusraportissa eritellään Nasevan hyvinvointikriteeristöä seikkaperäisesti kohta kohdalta, WQ:n osa-alueet jätetään käytännössä kokonaan avaamatta. Tämä jättää lukijan virheelliseen käsitykseen, jonka mukaan Welfare Qualityn hyvinvointikriteeristö olisi merkittävästi Nasevaa suppeampi. Lopputulos on harhaanjohtava.

On toki hienoa, että lehmien hyvinvointi kiinnostaa Valioa siinä määrin, että siellä on haluttu panostaa Nasevaan ja sen tarjoamaan tietoon lehmien terveydestä. Sitä suuremmalla syyllä ihmettelemme Valion päätöstä perustaa ”vapaan lehmän maitonsa” vastuullisuusviestintä osaltaan Nasevan ja Welfare Qualityn väliseen vastakkainasetteluun. Ne Welfare Quality® -sertifioidut tilat, joilta Juustoportin Vapaan lehmän sekä Lidlin Ilona-maidot tulevat, kuuluvat nimittäin myös Nasevaan (10,11). Naseva ja Welfare Quality® eivät siis suinkaan sulje toisiaan pois, vaan tilan on täysin mahdollista kuulua samanaikaisesti kummankin järjestelmän piiriin. Me täällä Armenta Benessillä koemmekin Nasevan ja Welfare Qualityn muodostavan yhdessä vankan perustan eläinten hyvinvoinnin seurannalle.

On harmillista, että harhaanjohtavaa viestintää tehdään vastuullisuuden nimissä. Me täällä Armenta Benessillä kannatamme eläinten hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä, mutta emme sen markkinointia muiden hyvinvointia edistävien tahojen työpanosta väheksymällä.


Lähteet:

1. Lilli Frondelius (2019). Eläinten hyvinvoinnin arviointi tilatasolla. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 26/2019, s. 52-57. https://www.researchgate.net/publication/333260812_Elainten_hyvinvoinnin_arviointi_tilatasolla

2. Welfare Quality Network (n.d.)
Assessment Protocols
http://www.welfarequalitynetwork.net/en-us/reports/assessment-protocols/

3. Laura Hänninen (2010). Welfare Quality – mikä se on? Suomen Eläinlääkärilehti, 2010, 116, 8, s. 475-477. https://tuhat.helsinki.fi/ws/portalfiles/portal/118237837/welfareq_1.pdf

4. Mughal, Mikaela & Frondelius, Lilli & Pastell, Matti & Kortesniemi, Pirjo & Tuunainen, Erja & Mononen, Jaakko. (2016). LETKA-hanke vertaa Naseva-käyntien ja Welfare Quality -arviointien tuloksia.
https://www.researchgate.net/publication/290428930_LETKA-hanke_vertaa_Naseva-kayntien_ja_Welfare_Quality_-arviointien_tuloksia

5. Naseva.fi.
Naseva terveydenhuoltokäynnin ohjeet eläinlääkärille versio 2/2012

6. Mikaela Mughal (n.d.)
Characteristics of different welfare assessment tools and use of milk quality parameters for welfare detection of dairy cows. Short term scientific mission report Cost Action FA1308 DairyCare  http://www.dairycareaction.org/uploads/2/4/2/6/24266896/mughal_report.pdf

7. Mughal, Mikaela & Frondelius, Lilli & Pastell, Matti & Lindeberg, Heli & Tuunainen, Erja & Mononen, Jaakko. (2017). Comparing welfare assessment results from Welfare Quality® and the Finnish healthcare scheme for cattle.
https://www.researchgate.net/publication/319644554_Comparing_welfare_assessment_results_from_Welfare_QualityR_and_the_Finnish_healthcare_scheme_for_cattle

8. valio.fi – Aino Laakso (2019). Julkaistu 5.9.2019, katsottu 21.5.2020. Vapaan lehmän maito on vastuullinen valinta. https://www.valio.fi/yritys/artikkelit/vapaan-lehman-maito/?gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9K8TuJH2lkuHDWKRyukiCW486xR5CfNgRgq4HCUbWnNk81fboRcgtcaAgjVEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

9. marmai.fi – Elina Lappalainen (2019). Valiokin alkoi markkinoida vapaan lehmän maitoa, mutta eri kriteereillä kuin Juustoportti – ”Ei juuri muuta yhteistä kuin nimi”. Julkaistu 17.9.2019, katsottu 21.5.2020.
https://www.marmai.fi/uutiset/valiokin-alkoi-markkinoida-vapaan-lehman-maitoa-mutta-eri-kriteereilla-kuin-juustoportti-ei-juuri-muuta-yhteista-kuin-nimi/25975b30-7e61-4c5d-b895-0dd46349e6e2

10. juustoportti.fi (n.d.). Vapaan lehmän tuotteet https://www.juustoportti.fi/juustoportti/tuotteet/vapaan-lehman-tuotteet/

11. lidl.fi (n.d.). Ilona – hyvinvoivien lehmien maitoa
https://corporate.lidl.fi/vastuullisuus/tuotteet/ilona-maito

12. valio.fi (2020). Valion Vastuullisuusraportti 2019 on julkaistu. Julkaistu 15.5.2020, katsottu 21.5.2020. https://www.valio.fi/yritys/media/uutiset/valion-vastuullisuusraportti-2019-on-julkaistu/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *