Valkoinen kana seisoo kanalan ulosmenoluukulla.
Eläinten hyvinvointi, Kuluttajalle

Mistä munasi ovat kotoisin?

Jokaisesta kananmunasta löytyy leima, joka kertoo millaisissa olosuhteissa se on tuotettu. Vaatii kuitenkin kykyä nähdä munapakkauksia koristavien markkinointiväittämien taakse, jotta voi todella päästä selville siitä, millaisissa oloissa kaupan hyllyiltä löytyvät munat on munittu.

Häkkikanalakielto astui voimaan EU-alueella vuonna 2012. Se ei kuitenkaan siirtänyt häkkejä täysin historiaan, sillä lakimuutoksen myötä kananmunatuotannossa siirryttiin käyttämään varusteltuja häkkejä, joita myös virikehäkeiksi kutsutaan. Virikehäkeistä onkin sittemmin tullut Suomen yleisin kananmunatuotannon muoto. Kananmunasta löytyvän leiman ensimmäinen numero kertoo munan tuotanto-olosuhteista ja numero 3 tarkoittaa virikehäkkiä.

Virikehäkissä saa olla maksimissaan 13 kanaa neliömetrillä ja yhdessä häkissä elää useimmiten noin 50-60 kanaa. Tämä tarkoittaa sitä, että virikehäkissä elävällä kanalla on käytössään 750 neliösenttimetrin, eli noin A4-arkin verran tilaa. Virikehäkki eroaa vanhanmallisesta häkistä siinä, että se tarjoaa kanalle joitain mahdollisuuksia lajityypilliseen käyttäytymiseen, pesän, orren, kynsiviilan ja kuopsutuspaikan muodossa.

Virikehäkissä saa olla maksimissaan 13 kanaa neliömetrillä ja yhdessä häkissä elää useimmiten noin 50-60 kanaa. Tämä tarkoittaa sitä, että virikehäkissä elävällä kanalla on käytössään 750 neliösenttimetrin, eli noin A4-arkin verran tilaa.

Valkoinen kana seisoo kanalan ulosmenoluukulla.

Virikehäkin on todettu vähentävän vierustoverin nokkimista verrattuna vanhanmalliseen häkkiin. Lisäksi hengitysteille haitalliset ammoniakkipitoisuudet ovat virikehäkkikanaloissa alhaisemmat, koska lannat pystytään kasvatusaikana puhdistamaan häkkien alta. Virikehäkkikanaloissa kanojen kuolleisuus on alhaisempaa kuin lattiakanaloissa, mutta korkeampaa kuin kerroslattiakanaloissa, joissa kanat liikkuvat kerroksittain sijoitettujen tasojen välillä. Kanat eivät lajityypillisesti elä maassa ja näyttäisikin siltä, että pelkällä lattiapinta-alalla ilman lattian yläpuolelle sijoitettuja tasoja, on negatiivinen vaikutus  niiden hyvinvointiin.

3 Virikehäkki
Kauppanimiä: Virike, Perinteinen kananmuna, Maalaismuna

On kuitenkin huomioitava että virikehäkkikin on nimensä mukaisesti häkki, eli kanan liikkumista voimakkaasti rajoittava rakenne. Liikunnan puute saattaa heikentää kanan luustoa ja liikkumisen estyminen vaikuttaa negatiivisesti eläimen henkiseen hyvinvointiin. Virikehäkki myös muuttaa kanan lajityypillistä käyttäytymistä ja esimerkiksi sen kylpeytymiskäyttäytymisen on havaittu muuttavan muotoaan virikehäkissä. Eläinten suuri määrä ja tilanahtaus heikentävät kanan mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään. Lisäksi se tekee lajitovereiden väistämisen ja pakenemisen mahdottomaksi. Myös virikehäkkiin kuuluvissa virikkeissä on toivomisen varaa, sillä orret ovat liian matalalla ja liian hälyisässä ympäristössä, eikä keinotekoinen kuopimismateriaalikaan ihan vastaa kanan lajityypillisiin tarpeisiin.

On kuitenkin huomioitava että virikehäkkikin on nimensä mukaisesti häkki, eli kanan liikkumista voimakkaasti rajoittava rakenne.

Eläinjärjestöt ovatkin näihin tekijöihin vedoten vastustaneet virikehäkkejä jo pidemmän aikaa ja muun muassa painostaneet kauppoja luopumaan niissä tuotettujen kananmunien myynnistä. Lidl onkin ottanut ensimmäisenä kopin ja luopunut virikehäkkimunien myynnistä kokonaan.

Ruskean kanan sivuprofiili. Taustalla muita kanoja.

Orrella istuminen vähentää kanan stressiä

Mahdollisuus orrella istuskeluun ja lepäämiseen on yksi merkittävistä kanan hyvinvointia edistävistä asioista. Ei kuitenkaan ole yhdentekevää millainen orsi on tai mihin se on sijoitettu, sillä vain oikeanlaiset orret oikeanlaisessa paikassa ovat kanojen mieleen ja mahdollistavat niiden lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteuttamisen.

Kanat käyttävät orsia eniten yöaikaan ja sen tiedetään vähentävän niiden stressiä. Orren käyttö vaikuttaisi myös vähentävän kanojen yleistä pelokkuutta. Orrelle hakeutuminen yön ajaksi perustuu kanan pyrkimykseen suojautua pedoilta, jolloin se tuntee olonsa turvalliseksi.

Kanat käyttävät orsia eniten yöaikaan ja sen tiedetään vähentävän niiden stressiä. Orren käyttö vaikuttaisi myös vähentävän kanojen yleistä pelokkuutta.

Liian matalalle sijoitetut orret eivät aja asiaansa ja kanat valitsevatkin lähes aina korkeammalla olevan orren matalan sijaan. Myöskään sellaiset orret eivät ole tarkoituksenmukaisia, joissa olo käy liian ahtaaksi. Kanojen käyttäytyminen on monilta osin synkronoitua ja niillä on tapana hakeutua orsillekin yhtä aikaa. Niinpä orsia käytetään ahkerimmin silloin, kun jokaisella kanalla on riittävästi orsitilaa käytettävissään.

Edinburghin yliopiston tutkijat Duncan, Appleby ja Hughes havaitsivat tutkimuksessaan Effect of perches in laying cages on welfare and production of hens, että 99 % kanoista käytti orsia silloin kun orsitilaa oli 22,5 cm kanaa kohti. Kun tilaa oli vain 15 cm per kana, orsien käyttöaste putosi 78 prosenttiin. Virikehäkkikanalassa jokaisella kanalla on käytettävissään vain 15 senttiä ortta, mikä siis vaikuttaa osaltaan siihen, etteivät linnut koe orrella istumista mukavaksi vaikka niillä onkin siihen voimakas sisäsyntyinen tarve.

Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että kun orsitilaa oli 22,5 cm kanaa kohti, niin 99 % kanoista käyttivät orsia. Kun tilaa oli vain 15 cm per kana, orsien käyttöaste putosi 78 prosenttiin.

Lisäksi virikehäkit ovat useimmiten ainoastaan 45 cm korkeita, joten orsien sijoittaminen riittävän korkealle on käytännössä mahdotonta. Munijakanojen hyvinvointia tutkineen LayWel-projektin mukaan kanat valitsevat korkeammalla sijaitsevan orren matalamman sijaan aina kuin mahdollista. Tutkimuksessa orret oli sijoitettu 23 cm ja 63 cm korkeuteen.

Kuusi kananmunaa violetissa kennossa.
Kuva: congerdesign /pixabay.com

Virikehäkki ei ole eläimen kannalta eettisin vaihtoehto

Ruuan eettisyys tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Me täällä Armenta Benessillä lähestymme käsitettä eläinten hyvinvoinnin ja lajityypillisen käyttäytymisen näkökulmasta. Tämän myötä olemme sitä mieltä, ettei kanojen pitäminen häkissä täytä eettisyyden määritelmää.

Siksi onkin ollut hämmentävää huomata, että kaupan hyllyiltä löytyviin kananmunapakkauksiin painetaan mitä erilaisimpia eettisyysväittämiä. Eräässäkin kananmunapakkauksessa lukee kissan kokoisin kirjaimin “Askelta eettisempi virike”. Jäimme ihmettelemään tätä väitettä, koska mistään ei tule selville, mihin verrattuna tämä nimenomainen kananmuna olisi askelta eettisempi. Kaikki pakkauksen sisä- ja ulkopuolelta löytyvä tieto tukee oletusta siitä, että kyseiset munat on tuotettu melko tyypillisissä virikehäkkikanaloissa, eivätkä pakkaustekstit tarjoa eettisyysväittämille minkäänlaisia perusteita.

On ollut hämmentävää huomata, kuinka kaupan hyllyiltä löytyviin kananmunapakkauksiin on alkanut ilmestyä mitä erilaisimpia eettisyysväittämiä.

Teimme myös huomion, että erään kaupan kananmunahyllyn tuntumaan oli ilmestynyt kananmunapakkaamon markkinointikyltti, jossa heidän kanojensa kerrotaan olevan hyvinvoivia, sillä ne munivat pienryhmäkanaloissa (virikehäkin synonyymi), joissa niillä on munintapesiä, orsia sekä pehkua jota ne voivat nokkia ja kuopsutella. Mainoskyltti on kuvitettu piirretyllä ja sarjakuvatyylisellä kuvalla, jossa ihmishahmoiseksi puettu kana kirmaa nurmikolla pelaten tennistä. Kuvan alapuolella lukee “VIRIKE”.

Sen lisäksi että kyltissä esitettyä väittämää voidaan pitää eläinten hyvinvointiasioiden osalta harhaanjohtavana, myös kyltissä käytetty kuvitus ja sen luomat mielikuvat ovat ongelmallisia. Kanoilla kun ei virikehäkeissään ole todellisuudessa juurikaan tilaa kirmata. Sen lisäksi ettei tenniksenpeluu nyt ylipäätään kuulu kanalle olennaisiin käyttäytymistarpeisiin,  virikehäkki elinympäristönä rajoittaa myös mainoskyltissä lueteltujen lajityypillisten, ja sen myötä kanan hyvinvoinnille erittäin tärkeiden käyttäytymistarpeiden toteuttamista.

Se, että tämä nimenomainen  kyltti voidaan bongata kaupan seinältä vielä vuonna 2019 on ongelmallista myös siksi, että kyseinen munabrändi on ilmoittanut jo vuonna 2016 luopuvansa kokonaan virikehäkkimunien myynnistä. Kyltti on siis tältä osin armottoman vanhentunut ja sijoitettu sellaisen hyllyn yhteyteen, jossa myydään kyseisen brändin lattiakanaloissa tuotettuja munia. Peräänkuulutammekin kaupoilta tarkkuutta ja kriittisyyttä sen suhteen, millaiselle markkinointiviestinnälle ne antavat tilaa ja näkyvyyttä hyllyjensä väleissä.

Peräänkuulutamme kaupoilta tarkkuutta ja kriittisyyttä sen suhteen, millaiselle markkinointiviestinnälle ne antavat tilaa ja näkyvyyttä.

Oheisten esimerkkien kaltainen mielikuvilla voimakkaasti pelaava markkinointiviestintä johtaa käytännössä siihen, että tuotteisiin liittyvistä väittämistä ja lupauksista tulee harhaanjohtavia. Kun tuotteeseen liittyvä ensisijainen viesti perustuu eettisyyteen ja yhdistyy kuvallisilta osin vehreään maalaisidylliin, ei kananmunan ostaja välttämättä tule kyseenalaistaneeksi näitä esitettyjä tuoteväittämiä ja -lupauksia, vaan luottaa ymmärrettävästi siihen että kanat voivat hyvin,  kun pakkauksessa lukee niin.

Se että virikehäkkimunien yhteydessä puhutaan muun muassa pienryhmäkasvatuksesta, kotitiloista, maalaismunista, perinteisistä kananmunista sekä virikkeiden olemassaolosta niiden laatuun paneutumatta, antaa tuotantomuodosta todellista ruusuisemman kuvan. Myöskään lähiruokastatus ei takaa kananmunan eettisyyttä, sillä niin kaupoissa kuin lähiruokaringeissäkin myydään lähiruokana virikehäkkituotettuja munia jotka eivät eläinten hyvinvoinnin osalta poikkea laisinkaan muista virikehäkkituotetuista munista.

Se, että virikehäkkimunien yhteydessä puhutaan muun muassa pienryhmäkasvatuksesta, kotitiloista, maalaismunista, perinteisistä kananmunista sekä virikkeiden olemassaolosta niiden laatuun paneutumatta, antaa tuotantomuodosta todellista ruusuisemman kuvan.

Kaikenlaiset edellä mainitun kaltaiset markkinointiväittämät ja niiden luomat virheelliset mielikuvat ovat omiaan hämärtämään käsitystä siitä, mikä on eettistä kananmunatuotantoa ja mikä taas ei. Virikehäkkimuniin liittyvässä harhaanjohtavassa mielikuvamarkkinoinnissa ei ole kyse yksittäistapauksista, vaan se tuntuu olevan paikoin yleinenkin käytäntö. Tämä tekee asiasta mielestämme huolestuttavan ja harhaanjohtavista markkinointiväittämistä erityisen raskauttavia.

Infografiikka kananmunien tuotantomuodoista.

Eettisempiäkin vaihtoehtoja on olemassa

Jokaisesta kananmunasta löytyy leima, jonka ensimmäinen numero kertoo millaisissa olosuhteissa se on tuotettu. Kyseessä ei ole pelkkä mitätön numero, vaan se sisältää todella paljon tietoa kanojen hyvinvoinnista. Kananmunien leimaa vilkaisemalla voimmekin kohdistaa katsemme markkinointiväittämien ja korulauseiden taakse ja saada tietoa siitä, millaisissa oloissa munat on munittu.

0 Luomu
Kauppanimiä: Luomumuna, Luomukananmuna

Luomukanat elävät lattiakanaloissa, joille on asetettu luomutuotannon kriteerit täyttävät vaatimukset. Luomukananmunien tuotanto on EU:n valvomaa toimintaa ja luomutuotteissa on oltava EU:n vihreä lehtitunnus, tuotteen alkuperämaa sekä luomutarkastuslaitoksen tunnus.

Luomukanalassa saa olla maksimissaan 6 kanaa neliömetrillä ja yhdessä kanalassa maksimissaan 3 000 lintua. Luomukanalassa tulee olla munintapesiä, orsia ja orsitilaa vähintään 18 cm kanaa kohti. Kanalarakennuksessa tulee olla myös ikkunoita, jotka kattavat 5 % lattiapinta-alasta. Lisäksi lattiapinta-alasta vähintään neljännes on pehkun peitossa, mahdollistaen kanojen lajityypillistä käyttäytymistä, kuten kuopimista ja kylpemistä.

Luomukanoilla on vapaa pääsy ulkoilualueelle aina säiden salliessa touko-kesäkuusta lokakuuhun. 

Luomukanoilla on vapaa pääsy ulkoilualueelle aina säiden salliessa touko-kesäkuusta lokakuuhun. Ulkoilutilaa on oltava vähintään 4 m² per kana. Ulkoilutilasta vähintään 50 % koostuu laidunalueesta, jossa on nurmea, puita ja pensaita. Puut ja pensaat tarjoavat kanoille suojapaikkoja, joihin ne voivat halutessaan hakeutua. Mikäli ulkoilutilasta ei löydy puita tai pensaita, on vastaavanlaiset suojapaikat tarjottava esimerkiksi olkipaaleista rakennettujen suojarakennelmien muodossa.

1 Ulkokana
Kauppanimiä: Ulkokananmuna, Free Range -muna

Ulkokanala on lattia- tai kerroslattiakanala, jonka kanoilla on mahdollisuus ulkoilla päiväsaikaan ympäri vuoden. Ulkokanalan linnuilla tulee olla ulkotilaa 4m² kanaa kohti ja niillä on käytössään ulkotila laidunalueineen, jota koskee käytännössä samat vaatimukset kuin luomukanojen ulkolualuetta. Sisätilojen osalta ulkokanaloissa noudatetaan lattia- ja kerroslattiakalanoita koskevia säädöksiä.

Ulkokanalassa asuvia kanoja saa pitää sisätiloissa enintään 12 viikkoa vuodessa, mikäli se on esimerkiksi säiden takia välttämätöntä. 

Ulkokanaloissa pidettävät kanat syövät tavanomaista rehua, eikä kanalarakennuksessa tarvitse olla ikkunoita. Ulkonalalassa asuvia kanoja saa pitää sisätiloissa enintään 12 viikkoa vuodessa, mikäli se on esimerkiksi säiden takia välttämätöntä.

Ruskea kana katsoo kameraan. Taustalla muita kanoja.

2 Lattiakana
Kauppanimiä: Vapaan kanan muna, Pesämuna, Kotimuna

Lattiakanalassa kanat eivät elä häkeissä, vaan tepastelevat vapaina kanalan lattialla.  Osaritiläkanalassa vähintään kolmasosa lattiapinta-alasta on kuivitettua ja enintään ⅔ koostuu joko puusta, muovista tai metallista valmistetusta ritilästä. Lattiakanalassa saa olla enintään 9 kanaa neliömetrillä ja niillä on munintapesät sekä orsia. Orsitilaa niillä on 15 cm kanaa kohti.

Lattiakanalassa kanalla on mahdollisuus liikkua ja kuopia lajilleen tyypillisillä tavoilla. Lisäksi orret ovat korkeammalla kuin virikehäkeissä, mikä vastaa paremmin niiden tarpeisiin.

Lattiakanalassa kanat elävät kuitenkin usein tuhansien kanojen parvissa, mikä poikkeaa huomattavasti niiden luontaisesta parvikoosta, joka kattaisi enintään muutaman kymmenen yksilöä. Lisäksi suuri eläintiheys hankaloittaa joidenkin kanoille tyypillisten käyttäytymismallien toteuttamista, kuten ruoan etsimisen aikaisen etäisyyden pitämistä lajitovereihin. Myöskään pelkkä tasainen lattiapinta-ala ei itsessään ole kanalle kovinkaan lajityypillinen ympäristö, vaan maan tasalla olo on sille lähtökohtaisesti melko stressaavaa.

Kerroslattiakanala

Toinen ja koko ajan yleistyvä lattiakanalan muoto on kerroslattiakanala, jossa eri toiminnot, kuten ruoka-, juoma- ja pesäpaikat sekä orret on sijoitettu eri tasoille, joiden välillä kanat hyppivät ja lentävät.

Tavalliseen lattiakanalaratkaisuun verrattuna kerroslattiakanala tarjoaa kanalle enemmän mahdollisuuksia valita olinpaikkansa. Mahdollisuus hakeutua maanpinnan yläpuolelle sijoitetuille tasoille luo kanalle turvallisuuden tunnetta, sillä saaliseläimenä sillä on tapana pyrkiä ylös turvaan saalistajilta. Tämän myötä kerrosten olemassaolo vähentää kanojen stressiä, varsinkin yöaikaan. Päällekkäin sijoitetut kerrokset lisäävät kanojen käytössä olevaa tilaa, mikä tarkoittaa myös sitä että lintujen lukumäärä voi olla  suurempi kuin tavanomaisessa lattiakanalassa. Kanojen lukumäärä vaihteleekin sen mukaan, kuinka monta kerrosta kerroslattiakanalassa on ja kuinka paljon lattiapinta-alaa linnuilla on käytössään.

Sillä millaisissa olosuhteissa tulevat munijat kasvatetaan, on suuri merkitys niiden hyvinvoinnille. Ne tulisikin kasvattaa mahdollisimman samanlaisessa ympäristössä kuin mihin ne on tarkoitus sijoittaa munimaan.

Sillä millaisissa olosuhteissa tulevat munijat eli nuorikot kasvatetaan, on suuri merkitys niiden hyvinvoinnille. Nuorikot tulisikin kasvattaa mahdollisimman samanlaisessa ympäristössä kuin mihin ne on tarkoitus sijoittaa munimaan, jotta ne tottuvat pienestä pitäen vaihteleviin pintoihin ja eri elementtien välisiin korkeuseroihin. Esimerkiksi nuorikoiden häkkikasvatus lisää luunmurtumien todennäköisyttä kerroskattiakanalassa. Häkkikasvatuksessa lintujen avaruudellisen hahmotuskyvyn kehittyminen jää puutteelliseksi, mikä lisää onnettomuusriskiä lentämistä tai hyppimistä vaativissa tilanteissa.

Eläinten hyvinvointikeskus on laatinut Eläin ruokana – kuluttajan opas -sivuston, jossa pääsee tutustumaan munatuotannon eri muotoihin. Sivustolla voi myös laskea, miten eri tavoilla tuotettujen kanamunien ostaminen vaikuttaa omaan talouteen.

Kananmunan tuotantotavoista on moneen muuhun tuotteeseen verrattuna saatavilla melko paljon tietoa. Vaikka tilanne ei tämän osalta olekaan kananmunien kohdalla surkein mahdollinen, varsinainen eläinten hyvinvoinnista kertova pakkausmerkintä saattaisi auttaa sinua kuluttajana tekemään entistäkin parempia ja vastuullisempia valintoja. Alkuun pääsee kuitenkin jo kurkistamalla markkinointiväittämien ja korulauseiden taakse ja puntaroimalla millaista kananmunatuotantoa haluaa olla mukana tukemassa.

Kuvissa esiintyvät kanat elävät pienessä kotitarvekanalassa. Kotitarvekanalalla tarkoitetaan kanalaa, jossa ihminen pitää muutamaa kanaa ja tuottaa pienen määrän kananmunia pääasiassa omaan käyttöönsä.

Kuvissa esiintyvillä kanoilla on pääsy ulos ympäri vuoden ja niillä on käytössään tarkoituksenmukaiset pesät ja orret. Lisäksi parveen kuuluu yksi kukko, jonka läsnäolo pitää kanat rauhallisina.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *