Asiantuntijapalvelut

KULUTTAJAT OVAT enemmän huolissaan tuontantoeläinten hyvinvoinnista kuin koskaan aikaisemmin. Kuluttajien intressi on huomattu niin kotimaassa kuin myös kansainvälisillä markkinoilla ja eläinten hyvinvointi on noussut vahvaksi teemaksi niin B2B kuin myös B2C markkinoinnissa. Myös maatalouspolitiikka pyrkii edistämään eläinten hyvinvointia erinäisin kannustinjärjestelmin ja vastuullisuus korostuu tänä päivänä niin maatalous- kuin myös ruokapoliittisissa linjauksissa.

Yritykset tarvitsevat enenevissä määrin tieteelliseen tutkimukseen pohjaavaa, ammattimaista asiantuntija-apua eläinten hyvinvointiin liittyvien riskien hallinassa, sekä vastuullisuuden huomioimisessa ja hyödyntämisessä esimerkiksi hankintaketjussa ja markkinoinnissa. Tarjoamme asiantuntija- ja auditointipalveluita juuri näiden tarpeiden ratkaisuksi.

Me täällä Armenta Benessissä olemme kiinnostuneita eläinten hyvinvoinnista, kuluttajakäyttäytymisen vaikutuksista maatalouteen ja sen tuotantotapoihin, eläinten hyvinvoinnin tuomasta lisäarvosta kuluttajalle ja tuottajille sekä tukipoliittisten päätösten ja kysynnän vaikutuksista tarjontaan ja tuotantoon.

Ota yhteyttä, katsotaan kuinka voimme auttaa!


Armenta Benessi

info@armentabenessi.fi | +358 45 348 6004 | Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla