CV – Mikaela Mughal

ENSIMMÄISET KESÄTYÖNI olen tehnyt lapsuudenkotini emolehmätilalla, joten olen seurannut lehmien käyttäytymistä pienestä pitäen. Varsinaisesti maataloustutkimuksen koetoimintaan tutustumisen aloitin harjoittelupaikan myötä vuonna 2011 ProAgrian ja Itäsuomen yliopiston Pellot tuottamaan hankkeessa. Kyseisessä projektissa testattiin palkokasvien käyttöä ja metsälaidunnusta laidunnurmissa tavanomaisen tuotannon lypsytiloilla.

VUONNA 2013 olin työntekijänä Nykyaikainen Navettateknologia -hankkeessa Luken (silloinen MTT) Maaningan toimipisteessä. Olen toiminut myös yliopistonlehtorin sijaisena Itä-Suomen yliopistolla ja opettanut muun muassa luonnonmukaisen tuotantoon liittyviä kursseja. Kevään 2015 vietin vapaaehtoistyöntekijänä Bolivialaisessa ympäristökasvatusjärjestössä.

ENNEN ARMENTA Benessillä aloittamista olen työskennellyt pari vuotta täyspäiväisesti väitöskirjani parissa. Tutkimuksessani vertaan Welfare Quality-arvointien ja Nasevan terveydenhuoltokäynnin hyvinvointiarviointien tuloksia lypsytiloilla. Projektissa on tarkoitus myös selvittää, onko lehmien hyvinvoinnilla ja kestävyydestä ja tilan kannattavuudesta kertovilla tunnusluvuilla yhteyttä. Väitösprojektin aikana olen päässyt tutustumaan syvällisesti tuotantoeläinten hyvinvoinnin arvioinnin tutkimukseen ja kehittämiseen ja muun muasa tekemään WQ-arviointia Italialaisilla maitotiloilla. Tutkimus tapahtuu yhteistyössä Luken kanssa, jossa olen myös ulkopuolisena tutkijana.

VAPAA-AJALLA liikun luonnossa, teen käsityöitä ja urheilen. Paineita saa purettua tatamilla kamppailulaji ju-jutsun parissa.