CV – Essi Wallenius

ELÄINTEN KÄYTTÄYTYMINEN ja hyvinvointi ovat aina kiinnostaneet minua. Nuorempana puuhastelin pääosin hevosten parissa ja työskentelin muun muassa kesätöissä nuorten hevosten kouluttajana New Jerseyssä, USA:ssa ja oriasema-avustajana Pöytyällä. Opintojeni edetessä tuotantoeläinten parissa työskentely lisääntyi ja tein maatilaharjoitteluita Walesissa, Iso-Britanniassa muun muassa lammas- ja emolehmätiloilla. Maisterivaiheen opinnot veivät Helsinkiin ja valmistuin Helsingin Yliopistosta kotieläinten jalostustieteen maisteriksi työskennellen samalla Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella.

VALMISTUTTUANI siirryin Maaseutuvirastoon eläinten hyvinvointituen ja alkuperäisrotujen kasvattamisen tuen ylitarkastajaksi. Matkustin runsaasti tarkastajien matkassa tiloilla, sillä halusin nähdä miten tiloille käytännössä kyetään vastaamaan tukivaatimuksiin ja ovatko vaatimukset realistisia. Aloin kiinnostua entistä enemmän vapaaehtoisten, eläinten hyvinvointia edistävien ohjelmien toimivuudesta ja käyttömahdollisuuksista. Mavista siirryinkin hankehommiin; tein kaupallisen hyvinvointimerkintäjärjestelmän esiselvityksen sekä tilallisten kokemuksia hyvinvointituesta kartoittaneen selvityksen yhdessä Luken asiantuntijoiden kanssa.

HANKKEIDEN päätyttyä siirryin äitini synnyin maisemiin Lappiin ja työskentelin Lapin ProAgrialla maitotila-asiantuntijana avustaen tiloja ruokinnan ja eläinten hyvinvoinnin parissa. Antoisa ja opettavainen neuvontatyö päättyi muuttaessani takaisin etelään hoitamaan maitomarkkinaseurantaan ja kuluttajatutkimukseen liittyviä työtehtäviä Kantar TNS Elintarviketieto Oy:lle. Työn ohessa suoritin lypsykarjan Welfare Quality-auditoijan pätevyyden.

LOPULTA YRITTÄJYYS alkoi houkuttelemaan niin, että siirryin täysipäiväseksi yrittäjäksi ja suoritin Bureau Veritaksen pääauditoijan pätevyyden. Myöhemmin toiminimi muuntui Armenta Benessi Oy:ksi. Armenta bene esse tarkoittaa lauman hyvinvointia, jonka edistämiseen yritykseni on sitoutunut.